1. Драганова О. Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 79-88.