1. КиричокO. «Рrincipum Specula» у Київській Русі: особливості функціонування // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 17-23.