Костадинова, Д. 1. ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Дриновський збірник 8 (8), 238-42. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.26.