Мучинов, В. 1. ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник 8 (8), 158-65. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.17.