Конева, Р. 1. «Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов». Дриновський збірник 6 (1). https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/649.