Пасько, Н., і Д. Полывянный. 1. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. Дриновський збірник 6 (1). https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/628.