Николова, И. 1. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник 6 (1). https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625.