Василева, Н. 1. «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков». Дриновський збірник 6 (1). https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622.