Дроснева, Е. 1. «Срезневски, българите и България през 170 години.». Дриновський збірник 6 (1). https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/609.