Готовска-Хенце, Теодоричка. 2022. «Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”». Дриновський збірник 15 (Серпень), 632-38. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18642.