Петров, Бисер. 2022. «Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва». Дриновський збірник 15 (Серпень), 553-70. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18635.