Марков, Милен. 2022. «Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор». Дриновський збірник 15 (Серпень), 8-26. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18603.