Готовска-Хейце, Теодоричка. 2019. «Васил Апрілов – архітектектор болгарських културно-освітніх коридорів». Дриновський збірник 11 (Липень), 148-59. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.18.