КОСТАДИНОВА, Д. ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Дриновський збірник, v. 8, n. 8, p. 238-242, 11.