ЛЕВКОВА-МУЧИНОВА, М. КЪМ БИОГРАФИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВАМА ПЛОВДИВСКИ БЪЛГАРИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА РИШЕЛЬОВСКИЯ ЛИЦЕЙ В ОДЕСА. Дриновський збірник, v. 8, n. 8, p. 178-183, 11.