МУЧИНОВ, В. ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник, v. 8, n. 8, p. 158-165, 11.