ЖУРАВЛЬОВ, Д. УКРАЇНСЬКО-ОСМАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІІ СТ. І „ТУРЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ“ ГЕТЬМАНА П. ДОРОШЕНКА. Дриновський збірник, v. 8, n. 8, p. 124-131, 11.