ЕЛДЪРОВ, С. БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Дриновський збірник, v. 8, n. 8, p. 57-73, 11.