КОНЕВА, Р. Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов. Дриновський збірник, v. 6, 11.