ТОМАНОВА-ДАМЯНОВА, Х. Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с. Дриновський збірник, v. 6, 11.