СОЛЕНКОВА, Л. Априлското въстание в кореспонденцията на Марин Дринов: „Повест славна за моите панагюрци“. Дриновський збірник, v. 6, 11.