ПАСЬКО, Н.; ПОЛЫВЯННЫЙ, Д. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. Дриновський збірник, v. 6, 11.