НИКОЛОВА, И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник, v. 6, 11.