ВАСИЛЕВА, Н. Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков. Дриновський збірник, v. 6, 11.