ДРОСНЕВА, Е. Срезневски, българите и България през 170 години. Дриновський збірник, v. 6, 11.