ГОТОВСКА-ХЕНЦЕ, Т. Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”. Дриновський збірник, v. 15, p. 632-638, 1 Сер 2022.