ПЕТРОВ, Б. Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва. Дриновський збірник, v. 15, p. 553-570, 1 Сер 2022.