СТАМОВА, М. Албанският проблем в отношенията между Белград и Тирана в периода на Студената война. Дриновський збірник, v. 15, p. 397-414, 1 Сер 2022.