КАЛИНОВА, Е. България и Турция от двете страни на „желязната завеса“ – края на 40-те – края на 50-те години. Дриновський збірник, v. 15, p. 377-396, 1 Сер 2022.