ИЛИЕВ, К. Славянският събор от 1910г. и Македонския въпрос. Дриновський збірник, v. 15, p. 184-199, 1 Сер 2022.