ПЕТРОВА, Д. България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в. Дриновський збірник, v. 15, p. 106-121, 1 Сер 2022.