МАРКОВ, М. Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор. Дриновський збірник, v. 15, p. 8-26, 1 Сер 2022.