САМУИЛОВА, С. „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век. Дриновський збірник, v. 11, p. 402-411, 20 jul. 2019.