НЕМОВА, С. Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика. Дриновський збірник, v. 11, p. 160-168, 19 jul. 2019.