Костадинова, Д. (1). ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Дриновський збірник, 8(8), 238-242. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.26