Левкова-Мучинова, М. (1). КЪМ БИОГРАФИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВАМА ПЛОВДИВСКИ БЪЛГАРИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА РИШЕЛЬОВСКИЯ ЛИЦЕЙ В ОДЕСА. Дриновський збірник, 8(8), 178-183. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.20