Мучинов, В. (1). ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник, 8(8), 158-165. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.17