Журавльов, Д. (1). УКРАЇНСЬКО-ОСМАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІІ СТ. І „ТУРЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ“ ГЕТЬМАНА П. ДОРОШЕНКА. Дриновський збірник, 8(8), 124-131. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.13