Гула, О. (1). РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ УСТАШІВ (1930-ТІ – ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.). Дриновський збірник, 8(8), 82-88. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.09