Елдъров, С. (1). БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Дриновський збірник, 8(8), 57-73. https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.07