Конева, Р. (1). Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/649