Томанова-Дамянова, Х. (1). Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/640