Пасько, Н., & Полывянный, Д. (1). Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/628