Николова, И. (1). Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625