Василева, Н. (1). Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков. Дриновський збірник, 6. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622