Нягулов, Б. (2022). България и чуждестранната българистика: институционални и политически аспекти. Дриновський збірник, 15, 571-590. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18636