Петров, Б. (2022). Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва. Дриновський збірник, 15, 553-570. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18635