Петрова, Д. (2022). България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в. Дриновський збірник, 15, 106-121. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18609