Иванов, В. (2022). Рицарите йоанити и Балканите през XI‒XIII в. Дриновський збірник, 15, 89-105. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18608