Камберова, Р., & Василева, М.-Й. (2019). Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944). Дриновський збірник, 10, 399-403. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.38